Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski
 Zabezpiecz sukces swojej firmy
 

Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski
ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12
03-984 Warszawa
tel: 608-485-437/ (22) 612-54-55
e-mail: bartlomiej.tomaszewski@interia.pl
Szukaj:
Start » Strona Główna

Rzecznik patentowy

mgr inż. Bartłomiej Tomaszewski to profesjonalny pełnomocnik przed urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (The Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union, numer wpisu 42140), jak również przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (numer wpisu 3230). Ukończył:

  • Aplikację Rzecznikowską Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  • Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim
  • Wydział Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
  • Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Rzecznik patentowy - kto to taki?

Podstawowym zadaniem rzecznika patentowego jest udzielanie wsparcia prawnego przedsiębiorcom, których prawa własności przemysłowej zostały w jakiś sposób naruszone. Co więcej, pomaga on także je uzyskać i realizować w praktyce. Dotyczy to zarówno wzorów przemysłowych oraz użytkowych, jak i wynalazków, a nawet topografii układu scalonego. Poza tym, kancelaria patentowa zajmuje się także rejestracją znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i nazw handlowych oraz ich ochroną. Wszystkie te działania przyczyniają się znacznie do eliminowania nieuczciwej konkurencji między firmami.

U rzecznika patentowego mogą Państwo uzyskać nie tylko wsparcie prawne, ale również i techniczne. Pierwsza część jego pracy skupia się przede wszystkim na konsultacjach i doradztwie, analizy zgodności określonych zachowań z obowiązującym obecnie prawem, a w końcu także na opracowywaniu niezbędnych dokumentów. Jeśli dojdzie do postępowania sądowego, będzie on także reprezentował klienta przed odpowiednimi instytucjami. Druga część pracy w kancelarii patentowej to głównie sporządzanie zgłoszeń technicznych, związanych z ochroną artykułów komercyjnych, analizowaniem chroniących je praw, a także badaniem stanu techniki.

Poza tym, tego rodzaju rzecznik może pełnić funkcję pełnomocnika swojego klienta w Urzędzie Patentowym RP, a także przed sądem lub organami stanowiącymi o sprawach powiązanych z własnością przemysłową. Warto jednak pamiętać, że nie może on reprezentować przedsiębiorcy podczas postępowania karnego (w tym również skarbowego). "Rzecznik patentowy" to tytuł objęty ochroną prawną, ponieważ wiąże się z zaufaniem publicznym.

Przedmiot działalności

Kancelaria patentowa Bartłomieja Tomaszewskiego działa w Warszawie. Jedną z jego specjalności jest rejestracja znaków towarowych, kluczowych dla budowania oryginalnej marki. Wykorzystywanie owego znaku bez zgody właściciela może zaowocować konsekwencjami prawnymi dla nadużywającego. Jako renomowany rzecznik patentowy z Warszawy, Bartłomiej Tomaszewski pomoże każdemu przedsiębiorcy skutecznie chronić swoją własność.

Znak towarowy

Dzięki oznaczeniu towarów lub usług, wyróżniamy je w obrocie gospodarczym od oferty innych przedsiębiorstw, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Znak towarowy staje się własnością danej firmy, co potwierdza odpowiedni dokument urzędowy. Może to być zarówno grafika, jak i na przykład slogan czy melodia.

Wynalazki

Nasza kancelaria patentowa oferuje specjalistyczną pomoc przy rejestracji wynalazków. Udzielamy porad prawnych oraz konsultacji, badamy czystość patentową, a także przygotowujemy całą potrzebną dokumentację. Redagujemy opisy patentowe, wydajemy prawne opinie i ekspertyzy, jak również pomagamy w przypadkach naruszenia praw.

Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski
WebOn.pl